Xi lanh khí nén là dạng cơ cấu vận hành có chức năng  biến đổi năng lượng tích lũy trong khí nén thành động năng cung cấp cho các chuyển động.

category-banner
Sort By:
View: